w ,

Grunty orne w Mazowieckim od 37 tys. złotych za hekatr?

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre – grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie – grunty klas III b, IV
  • grunty słabe – grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

TABELE Z ŚREDNIMI CENAMI GRUNTÓW ORNYCH

Poniżej znajdują się aktualne tabele z średnimi cenami gruntów ornych w II kwartale 2021 roku według województw obowiązujące od października 2021 roku:

CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2021 R. WG GUS W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA – OBOWIĄZUJĄ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Województwo Grunt orny
ogółem dobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie 40 683 45 353 41 344 33 500
Kujawsko-pomorskie 58 732 72 434 58 831 41 770
Lubelskie 39 616 60 511 38 506 25 626
Lubuskie 31 826 35 000 32 857 30 167
Łódzkie 43 782 61 024 46 043 34 072
Małopolskie 42 285 49 463 37 526 28 208
Mazowieckie 47 265 65 340 50 053 37 250
Opolskie 51 146 72 879 49 909 34 058
Podkarpackie 32 601 40 908 31 657 21 029
Podlaskie 52 812 83 500 58 317 40 393
Pomorskie 49 054 63 333 52 064 42 087
Śląskie 40 967 55 613 42 167 27 929
Świętokrzyskie 34 476 43 903 30 856 20 000
Warmińsko-mazurskie 48 853 63 125 50 944 39 200
Wielkopolskie 68 409 87 581 70 740 48 622
Zachodniopomorskie 35 917 53 333 32 433 25 617
POLSKA 47 510 59 304 48 675 34 488

 


 

źródło: gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ciągnik dla kobiety! Jaki model wybrała Pani Barbara i dlaczego?

Pascal Brodnicki to ANTY-reklama dla Polskich jabłek! Sadownicy oburzeni spotem reklamowym!