w

Gmina Warka: Wnioski o szacowanie szkód (powodzie, deszcze) do 6 lipca!

  W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Warka niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w miesiącu czerwcu 2020 r. deszczu nawalnego oraz powodzi  w wyniku wystąpienia z brzegów rzeki Czarnej i rzeki Pilicy, Urząd Miejski w Warce informuje o możliwości składania wniosków o  oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Zakopane ciągniki – zalane sady!

      Wnioski o oszacowanie szkód (dostępne na stronie internetowej www.warka.pl lub w Urzędzie Miejskim w Warce) można składać w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Warce (wejście od strony Straży Pożarnej, poziom -1) najpóźniej do dnia 06 lipca 2020 r., wraz z kserokopią wniosku złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok oraz kserokopią ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone).

Pliki do pobrania

źródło: Gmina Warka

UDOSTĘPNIJ

Od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną.

1 lipca – Dzień Polskiej Borówki