w

Fundusz Promocji Owoców bez przedstawiciela sadownictwa?

Wczoraj na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazała się lista nowo powołanych członków komisji zarządzającej Funduszem Promocji Owoców i Warzyw.

Wśród członków reprezentujących ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów owoców lub warzyw nie ma przedstawiciela Związku Sadowników RP. Dlaczego?

Prawdę mówiąc nie znajdujemy powodów, dlaczego wśród 9 członków Komisji nie znalazło się miejsce dla przedstawiciela największej organizacji polskich sadowników

i takiej, która ma ogromny dorobek w promowaniu polskich owoców i zdobywania nowych rynków. Mimo to, historii nie można zmienić i niezaprzeczalnym faktem jest, iż to nasza organizacja była pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

14 lat temu, dokładnie 4 lipca 2007 roku, poseł Mirosław Maliszewski referował założenia projektu ustawy podczas Sejmowej Komisji Ustawodawczej.

https://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr5/UST-99

Mimo, iż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw służy wszystkim. To właśnie dzięki pozyskanym środkom na wkład własny potrzebnym do realizacji kampanii unijnej pt. Jabłka każdego dnia” przez kilka lat osiągaliśmy rekordowe wyniki eksportu do Rosji. To dzięki Funduszowi i realizacji kolejnej kampanii unijnej pt. „Czas na jabłka z Europy” Egipt jest obecnie jednym z kluczowych rynków zbytu.

A dziś, po 12 latach od jego utworzenia z naszej inicjatywy pozbawiono nas możliwości wpływania na cele działań promocyjnych dotyczących tysięcy polskich gospodarstw, z których odprowadzane są ogromne wpływy na konto Funduszu.

W imieniu własnym, oraz całej braci sadowniczej serdecznie dziękuję kolegom za 4 lata wytężonej pracy, która wbrew pozorom nie była łatwa i przyjemna, ponieważ wielokrotnie różniliśmy się w opiniach. Jednak zawsze przyświecał nam jeden cel – racjonalne wydatkowanie środków i sprawiedliwy ich podział. Ja ze swej strony robiłem wszystko, aby tak było.

Robert Remiszewski Członek Komisji Zarządzającej FPOiW w kadencji 2017- 2021

źródło: polskiesadownictwo.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czy Ministerstwo zwiększy pule środków na dopłaty do ubezpieczeń?

Ograniczenie liczebność niektórych mszyc, bez używania chemii w sadzie Pawła Kazany