w

Fruvitaland – Syndyk sprzeda sprzęt w posiadaniu członków grupy

Syndyk masy upadłości  Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

a)      prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/8 o powierzchni 1,87 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00039150/2 wraz z linią do sortowania i pakowania jabłek MAF RODA za cenę netto nie niższą niż 23 813 000  zł (dwadzieścia trzy  miliony osiemset trzynaście tysięcy  złotych).

b)  prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/9 o powierzchni 1,87 ha – położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00069170/7 za cenę netto nie niższą niż 309 000 zł ( trzysta dziewięć tysięcy złotych ).

c )  5 udziałów w kapitale zakładowym spółki FVL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie stanowiących 100 % udziałów w spółce FVL sp. z o.o. za kwotę nie niższą niż 5 000 zł.

ZOBACZ >>> Sprzęt w posiadaniu członków grupy <<<

Pisemne oferty  można  składać w terminie do dnia  28 stycznia 2022 r. do godz. 14.00  do biura syndyka  ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka ).

Syndyk masy upadłości  Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. ruchomości wchodzące w skład majątku masy upadłości  wymienione   w  załączniku nr 1 (opakowania ) , załączniku nr 2 ( urządzenia ), załączniku nr 3 ( sprzęt w posiadaniu członków grupy ).

2. przyczepę ciężarową SCHWARTZMULLER z  1996 r. – cena netto 12 020 zł

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. do godz. 14.00  do biura syndyka   ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka )

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych można otrzymać w biurze syndyka oraz pod numerem telefonu 601 37 51 35.

źródło:http://syndyk-lubelskie.pl/?p=1199

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Handlarz jabłkami na Broniszach w SZCZERYM wywiadzie! Kiedy jeździć na rynek hurtowy?

Zbiory czarnej porzeczki spadły o 22% w 2021 r.