w

Emerytura rolników adekwatna do ich wkładu

W dniu 11 sierpnia 2023 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o uwzględnienie postulatów samorządu rolniczego w kwestiach dotyczących minimalnej emerytury rolniczej oraz systemu emerytur stażowych, zwracają uwagę na istotne zagadnienia mające kluczowe znaczenie dla dobrostanu polskich rolników.

W kontekście przygotowywanego przez Rząd systemu emerytur stażowych, apelujemy o włączenie naszych rolników do tego planu i zwracam uwagę na konieczność dalszych działań mających na celu zapewnienie godziwego ubezpieczenia społecznego dla naszych rolników. Proponuję rozwinięcie współpracy między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) a Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i uwzględnienie stażu pracy w rolnictwie oraz opłacanych składek, tak aby emerytura rolników była adekwatna do ich wkładu w system i uwzględnienie łączenia emerytury z obu systemów, ZUS i KRUS, dla rolników, którzy odprowadzali składki do obu funduszy. To pozwoli na uzyskanie wymaganego stażu do uzyskania odpowiedniego świadczenia emerytalnego dla tych, którzy pracowali w dwóch sektorach. Przykładem są tu rolnicy, którzy podlegali ubezpieczeniu w KRUS przez 10 lat, a potem przez następne 30 lat w ZUS, łącznie daje to 40 lat stażu pracy.

W kontekście prac Rządu nad systemem emerytur stażowych, apelujemy o włączenie rolników do tego planu. To ważna szansa na zapewnienie im godziwych świadczeń emerytalnych, które odzwierciedlają ich wkład w rozwój gospodarki kraju.

Pismo KRIR >>>

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podstawa to zaopatrzenie roślin w odpowiednią energię | Sylwia Gabrysz LIFE BIO FARMA

W cysternie do przewozu koncentratów owocowych leżało czterech nieprzytomnych mężczyzn