w

„Dotacje dla rolnictwa” – podsumowanie webinarium

Zakończył się zorganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw webinar „Dotacje dla rolnictwa”. Wydarzenie było objęte patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

Podczas e-seminarium, które odbyło się 15 i 16 lipca i skierowane było do rolników, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, doradców rolnych oraz mieszkańców wsi, omówiono bieżące działania najważniejszych instytucji działających na rzecz rolnictwa. Przedstawiciel ARiMR przybliżył zasady przyznawania wsparcia na Modernizację gospodarstw rolnych, Wiceprezes KRUS – wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych oraz możliwości rehabilitacji rolników po przebytej chorobie COVID-19. Panel z wystąpieniami ekspertów KOWR dotyczył m.in. wsparcia rynku produktów pszczelich, monitorowania rynku wina oraz działań informacyjno-promocyjnych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. Reprezentanci NFOŚiGW opowiedzieli o programach wpływających na poprawę stanu środowiska (regeneracja środowiskowa gleb, usuwanie foli rolniczej i wyrobów zawierających azbest, Program Czyste Powietrze). Osobną sekcję stanowiły wystąpienia na temat trendów w nawożeniu (Grupa AZOTY) oraz badań gleby (Centrum Badania Jakości Sp. z o.o.).

Webinar był transmitowany na żywo z centrali ARiMR. Dwudniowa formuła spotkania umożliwiła udział w e-seminarium większej grupie osób. Łącznie wzięło w nim udział ok. 6 tys. osób. Za pośrednictwem specjalnej skrzynki e-mailowej można było zadawać pytania.

Nagranie z pierwszego dnia webinarium – 15 lipca 2021 r. – otwórz

Nagranie z drugiego dnia webinarium – 16 lipca 2021 r. – otwórz

Odpowiedzi ekspertów zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

W webianarium wzięli udział:

Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw:
Poseł Agnieszka Soin – przewodnicząca;
Poseł Katarzyna Sójka,
Poseł Jarosław Zieliński

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
Renata Mantur – Zastępca Prezesa
Tomasz Kuśnierek – Zastępca Prezesa
Maciej Ruba – Zastępca Dyrektora Departamentu Działań – Modernizacja gospodarstw rolnych;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
Magdalena Wachnicka-Witzke – Zastępca Prezesa – Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa:
Michał Wójciak – Dyrektor Departamentu Interwencji Rynkowych; Paweł Poleski – Kierownik Wydział Wsparcia Pszczelarstwa – Wsparcie rynku produktów pszczelich;
Monika Koźlakiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych, Piotr Burkot – Główny Specjalista Wydział Monitorowania Rynków Rolnych – Monitorowanie rynku wina;
Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Innowacji – Pożyczki ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne na realizację przedsięwzięć innowacyjnych lub rozwojowych;
Wojciech Rylski – Kierownik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii – Działania informacyjno-promocyjne wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Leszek Tokarczyk – Doradca w Wydziale Współpracy Regionalnej:

  • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie;
  • Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;

Filip Popowicz – Inspektor w Zespole Energetyki Rozproszonej, Departament Energii – Program Agroenergia;
Katarzyna Marzantowicz – Kierownik Wydziału Finansowania Krajowego – Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
Daniel Markiewicz – Główny Specjalista w Wydziale Programowym – Program Czyste Powietrze;

Grupa Azoty:
Agnieszka Krawczyk – manager ds. agronomii, Grupa Azoty S.A. – Trendy w nawożeniu -ustawodawstwo, zmiany klimatyczne, postęp technologiczny;

Centrum Badań Jakości:
Rafał Kołodziej – Kierownik Działu Rozwoju, Analiz i Procesów Biznesowych – Badanie gleby.

źródło: ARiMR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ci którzy ucierpieli w wyniku nawałnicy mogą składać wnioski o pomoc doraźną w wysokości do 6 tys. zł – Wojewoda małopolski

Jakie stawki za zbiór mechaniczny wiśni?