w

Dopłaty do jabłek przemysłowych ?

Związek NSZZ RI Solidarność apeluje do Premiera RP i Ministra Rolnictwa o dopłaty do jabłek przemysłowych.

W piśmie czytamy:

Apel zespołu owocowo-warzywny przy Mazowieckiej Radzie NSZZ RI Solidarność Związek NSZZ RI Solidarność apeluje do Premiera RP i Ministra Rolnictwa o natychmiastowe pochylenie się nad sytuacją materialną rolników utrzymujących się z pracy w gospodarstwach sadowniczych.

Pomimo tytanicznych wysiłków, zapobiegliwości i zaangażowania tracą dorobek swojego życia, nie są w stanie utrzymać rentowności swych gospodarstw. W wyniku ciągnącego się od kilku lat kryzysu w branży sadowniczej oraz nakładających się negatywnych efektów wynikłych z zawirowań światowej polityki, znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji. Główne gałęzie produkcji sadowniczej, a w szczególności produkcja jabłek, stały się do tego stopnia deficytowe, że zapłata za sprzedane owoce pokrywa tylko część kosztów produkcji. Jako ekonomista rozumie Pan, że taki stan rzeczy prowadzi do upadku ekonomicznego gospodarstw, a zarazem do dramatów ludzkich. Zwracając się z tym apelem, chcemy zapobiec zaprzepaszczeniu dziedziny rolnictwa, która generuje produkcję jabłek na poziomie 6 milionów ton owoców rocznie. Przy odpowiednim zagospodarowaniu przynosiło to w dobrych latach znaczące wpływy do budżetu państwa.

Uważamy za swój moralny obowiązek, wzięcie w obronę tej odrobiny polskości w naszym kraju, o co gorąco apelujemy, natomiast by ją zachować potrzebne jest natychmiastowe wsparcie sektora sadowniczego, w formie na przykład dopłat do kilograma owoców, tak by sadownik uzyskał cenę za kilogram jabłek w wysokości 70 groszy za kilogram. Taki poziom cen pozwoliłby przetrwać ten rok polskim sadownikom. Co do długofalowego uzdrowienia polskiego sadownictwa, uważamy za zasadne powołanie panelu negocjacyjnego.

Z poważaniem Członkowie zespołu NSZZ RI Solidarność

  • źródło: NSZZ RI Solidarność
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kolejne spadki cen jabłek przemysłowych – 26 września 2022r.

Chłopy siebie wzajemnie wykańczają! Można mieć pretensje wyłącznie do samych siebie.