w ,

Dodatkowe środki na kredyty skupowe

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o zwiększeniu limitu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych oraz skupu lub mrożenia owoców miękkich.

Od 18 marca 2024 roku na internetowej platformie aplikacyjnej Agencji dostępne będą:

  • Limit akcji kredytowej w wysokości 500 mln zł
  • Środki w kwocie 20 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów

Celem kredytów skupowych (linia S) jest poprawa płynności finansowej podmiotów działających w sektorze rolno-spożywczym.

Kredyty preferencyjne to atrakcyjna forma dofinansowania dla rolników i przedsiębiorców rolnych, którzy potrzebują środków na:

  • Finansowanie skupu zbóż i owoców miękkich
  • Zakup materiału siewnego
  • Prowadzenie działalności w zakresie obrotu zbożami i materiałem siewnym

Oprocentowanie kredytów preferencyjnych jest niższe od rynkowego, co obniża koszty ich obsługi.

Więcej informacji:

UDOSTĘPNIJ

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2023 r. – terminy i zasady

Nowe przepisy: Konfiskata pojazdu za jazdę po alkoholu!