w

Dodatkowe porcje soków z jabłek oraz malin. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie.

foto: istockphoto

“Program dla szkół”, realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
W roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuowany programu rozdawania najmłodszym uczniom owoców, warzyw i produktów mlecznych w szkołach.

Co to jest “Program dla szkół”?

“Program dla szkół”, realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Polega na tym, że w szkołach rozdawane są owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne, dostarczane przez dostawców. W każdej szkole, która się zgłosi, w trakcie wybranych tygodni roku szkolnego udostępnia się bezpłatnie co kilka razy w tygodniu świeże owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia oraz mleko i produkty mleczne.

W roku szkolnym 2023/2024 łączna kwota pomocy krajowej i unijnej w programie żywnościowym dla szkół wyniesie blisko 240 mln zł – wynika z odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów. Z pieniędzy tych sfinansowane zostaną dostawy owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów do szkół.

60 porcji w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 będzie dla uczniów 60 porcji owoców i warzyw oraz 51 porcji mleka i przetworów mlecznych tj. o jedną porcję w komponencie owocowo-warzywnym oraz o trzy porcje w komponencie mlecznym więcej niż w roku szkolnym 2022/2023.

Rodzice nie ponoszą kosztów tego programu.

Wkład z budżetu Unii Europejskiej stanowić ma ponad 111,5 mln zł; dopłata z polskiego budżetu to ponad 128 mln zł.

Z tych pieniędzy zostaną sfinansowane do polskich szkół dostawy: mleka, jogurtu, kefiru, twarożku, jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, marchwi, rzodkiewki, papryki, pomidorów, kalarepy i soków.

Od roku szkolnego 2021/2022 w mechanizmie udział bierze 27 państw członkowskich, a unijny budżet przeznaczony na jego realizację został pomniejszony o kopertę brytyjską, tj. zmniejszył się z 250 000 000 euro do 220 804 135 euro w skali roku szkolnego, z czego na rok szkolny 2023/2024 na komponent owocowo-warzywny przewidziano 126 094 810 euro, a na komponent mleczny – 94 709 325 euro.

Co dzieci otrzymywały w roku szkolnym 2022/2023?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U., poz. 1770) dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz do klas I i II ogólnokształcących szkół baletowych, które uczestniczą w programie, udostępniane były:

jabłka (1 szt., min. 150 g),
gruszki (1 szt. min. 150 g),
śliwki (opakowanie jednostkowe min. 150 g),
truskawki (opakowanie min. 100 g),
marchew (opakowanie min. 90 g),
rzodkiewkę (opakowanie min. 90 g),
paprykę słodką (opakowanie min. 90 g),
pomidory (opakowanie min. 90 g i średnicy pomidora nie więcej niż 40 mm),
kalarepę (opakowanie min. 90 g),
soki owocowe (opakowanie min. 0,2 l),
mleko białe (opakowanie min. 0,25 l),
jogurt naturalny (opakowanie min. 150 g),
kefir naturalny (opakowanie min. 150 g),
serek twarogowy (opakowanie min. 150 g).
Więcej pieniędzy za jedną porcję

Zwiększenie stawki do 1.12 zł za jedną porcję owoców i warzyw oraz wprowadzenie dodatkowych czterech porcji soków otrzymanych z jabłek oraz malin zaproponował minister rolnictwa i rozwoju wsi w programie dla szkół na rok szkolny 2023/2024.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu. Chodzi o dostosowanie stawki pomocy finansowej za jedną porcję owoców i warzyw, które będą dostarczane uczniom w roku szkolnym 2023/2024.

Zgodnie z projektem, planowane jest zwiększenie wysokości stawki pomocy finansowej na jedną porcję owoców i warzyw dostarczanych do szkół z 1,10 zł na 1,12 zł. W konsekwencji oznacza to zwiększenie puli środków finansowych z budżetu państwa o 10 mln zł w stosunku do obowiązującej kwoty 64 mln zł.

Poinformowano też, że podczas prac nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem programu dla szkół, rozszerzono jego założenia uwzględniając cztery porcje soków otrzymanych z jabłek oraz malin.

Program dla szkół polegający na dostarczaniu porcji owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów realizowany jest na podstawie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Przekazywanie do szkół tego typu produktów ma za zadanie upowszechniać wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkół podstawowych. Szkoły mogą zgłaszać się do programu za pośrednictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

źródło: samorzad.infor.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Premie dla młodych rolników – do wzięcia 200 tys. zł

Cortland na rynku hurtowym. W tym roku jabłka dość szybko dojrzewają…