w

Debata Związku Gmin Wiejskich RP

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik uczestniczył w debacie zorganizowanej przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącej spraw rozwoju obszarów wiejskich w latach 2021-2027.

Sekretarz stanu w swoim wystąpieniu odniósł się do działań podejmowanych przez resort rolnictwa, które mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich w ramach programów i środków zarządzanych przez MRiRW. Wskazał, że kolejny okres programowania Wspólnej Polityki Rolnej został skrócony, a część środków Planu Strategicznego WPR (na lata 2021 i 2022) została przekazana do zaprogramowania w okresie przejściowym (2021-2022). Środki te zostaną wdrożone według już obowiązujących i znanych wszystkim beneficjentom zasad określonych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W efekcie Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej będzie wdrażany od roku 2023.

Wiceminister podkreślił też, że jedną z istotnych zmian, wprowadzanych wyżej wymienionym pakietem legislacyjnym jest zwiększenie zaangażowania środków WPR w ochronę środowiska i klimatu. Na przeciwdziałanie zmianom klimatu przeznaczonych ma być co najmniej 40% budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Z kolei na ochronę środowiska planowane jest przeznaczenie co najmniej 30% w ramach II filaru WPR.

Sekretarz stanu zaznaczył, że zgodnie z kompromisem dotyczącym budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, Polska będzie mogła przesunąć do I filaru Wspólnej Polityki Rolnej do 30% środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z przeznaczeniem na płatności bezpośrednie.

Wiceminister Ryszard Bartosik poinformował również, że lata 2021-2022 będą kontynuacją wsparcia z PROW 2014-2020, zasilonego dodatkowo środkami na rzecz odbudowy rolnictwa i obszarów wiejskich po kryzysie spowodowanym COVID-19. W praktyce oznacza to wydłużenie okresu wdrażania na dotychczasowych zasadach oraz zasilenie nowymi środkami budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Sekretarz stanu przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 zdecydowano, aby w zakresie wsparcia wdrażanego przez samorządy województw w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, zwiększyć budżety wsparcia na rzecz budowy dróg lokalnych, scalania gruntów czy też gospodarki wodno-ściekowej.

Wiceminister wskazał, że prace przygotowawcze do nowego okresu programowania WPR w sposób ewidentny uwidoczniły potrzeby inwestycyjne na obszarach wiejskich. Ograniczenia budżetowe sprawiają jednak, że źródeł finansowania należy poszukiwać także w innych politykach i programach. Z tego względu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabiega o jak największe wsparcie infrastrukturalne na obszarach wiejskich ze środków Polityki Spójności, a także Krajowego Planu Odbudowy (KPO), którego celem jest odbudowa po kryzysie wywołanym trwającą epidemią COVID-19.

Resort rolnictwa zgłosił do realizacji w ramach KPO projekty, które mają wesprzeć odbudowę i przygotowanie do zielonej, cyfrowej gospodarki oraz sektora rolno-żywnościowego. Wyżej wymienione projekty mają także poprawić jakość życia na obszarach wiejskich poprzez wsparcie inwestycji prywatnych rolników i przedsiębiorców rolno-spożywczych oraz samorządów.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Sadownicy informują o minusowych temperaturach w swoich lokalizacjach (noc 23/24 kwietnia)!

W nocy (25/26.04) wystąpiły przymrozki (nawet do -5 st. C.)! Czy sadownicy chronili uprawy?