w ,

Dalsze przedłużenie okresu legalnego pobytu pomocnika rolnika–obywatela Ukrainy!

Dalsze przedłużenie okresu legalnego pobytu pomocnika rolnika–obywatela Ukrainy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa okres pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, uznawany za legalny na mocy przepisów tej ustawy, zostaje przedłużony do 30 września 2025 r.

Oznacza to, że pomocnicy rolnika będący obywatelami Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce na mocy ww. ustawy mogą do 30 września 2025 r. świadczyć pomoc w gospodarstwie rolnika w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach, z czym wiąże się obowiązek podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Uwaga!

W sytuacji, gdy obywatel Ukrainy, o którym mowa powyżej:

  • wyjechał, z terytorium Polski na okres przekraczający jednorazowo 30 dni,
  • korzysta z ochrony czasowej na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy,
  • uzyskał zezwolenie pobytowe np. zezwolenie na pobyt czasowy

traci uprawnienie legalnego pobytu na terytorium Polski, przysługującego na podstawie ww. przepisów.

Utrata tego uprawnienia oznacza, że pomocnika rolnika-obywatela Ukrainy obowiązują ograniczenia w zakresie świadczenia pomocy w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach do czynności wyłącznie ustawowo określonych, związanych ze zbiorem owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół i roślin zielarskich, a także limit czasu trwania tych umów, ustalony w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Więcej informacji nt. ubezpieczenia pomocnika rolnika znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/krus/ubezpieczenie-pomocnika-rolnika

UDOSTĘPNIJ

Sprawdź ceny wiśni na rynku hurtowym – 1 lipca 2024r.

Przymrozki i grad – polski wniosek do KE o środki unijne