w

Czy zakłady przetwórcze nie stosują zmowy cenowej? Stanowisko MRiRW

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwaliła stanowisko KRIR w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie przyjęte na VIII Posiedzeniu KRIR w dniu 24 czerwca br. i wnioskowała o sprawdzenie przez UOKiK czy zakłady przetwórcze nie stosują zmowy cenowej.

Poniżej stanowisko MRiRW:

Odnosząc się do kwestii dotyczącej braku uregulowania rynku owoców miękkich, tj. truskawki oraz agrest, uprzejmie informuje że w.w. produkty objęte są wspólną organizacją rynków rolnych Wspólnej Polityki Rolnej. Oznacz to, że w przypadku rynków tych owoców mogą mieć zastosowanie uregulowania ustanowione na podstawie dedykowanych przepisów UE. Stosownie do tych przepisów, podstawowym filarem funkcjonowania rynku owoców i warzyw są organizacje producentów. Głównym celem ich działalności jest stabilizacja rynków owoców i warzy oraz umacnianie pozycji rynkowej producentów. Podmioty te są odpowiedzialne za skuteczne równoważenie relacji popytowo-podażowych na rynkach poszczególnych owoców i warzyw, co ma skutkować ustabilizowaniem cen uzyskiwanych przez producentów w perspektywie wieloletniej. Co do zasady organizacje producentów są zobowiązane do zagospodarowania całości produkcji dostarczonej przez swoich członków. Tym samym ich zadaniem jest efektywne planowanie produkcji swoich członków, tak aby dostosować ją do popytu, zarówno pod względem ilości jak i jakości. Organizacje producentów jako jednostki odpowiedzialne za skuteczne równoważenie relacji popytowo-podażowych na rynkach poszczególnych owoców i warzyw, mają możliwość zastosowania działań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zapobiegania kryzysom (obejmujących między innymi wycofanie owoców i warzy z rynku), korzystając jednocześnie ze wsparcia finansowego na ich realizację. Działania te mogą podlegać m.in. na przeprowadzeniu operacji skutkujących ograniczeniem produktów których rynek znalazł się w sytuacji kryzysowej lub jest zagrożony taką sytuacją.

źródło: sir-kielce.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ujawniono próbę przemytu 56 opakowań środków ochrony roślin

Sytuacja polskich sadowników jest TRAGICZNA. Ceny skupu owoców są dramatycznie niskie!