w

Czy utrzymać glifosat w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych pestycydów?

6 lipca 2023 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przekazał Komisji Europejskiej i państwom członkowskim wnioski z wzajemnej oceny ryzyka dla glifosatu, aby przeprowadzonej w celu podjęcia decyzji o tym, czy utrzymać glifosat w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych pestycydów.

Poinformowano, że EFSA opublikuje swoje wnioski i wszystkie dokumenty podstawowe związane z wzajemną oceną i oceną ryzyka w całości na swojej stronie internetowej. Oczekuje się, że konkluzje zostaną opublikowane do końca lipca 2023r., a dokumenty źródłowe, które liczą kilka tysięcy stron, zostaną opublikowane między końcem sierpnia a połową października 2023 r. W ocenie wpływu glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska nie określono krytycznych obszarów budzących obawy. Niektóre braki w danych są zgłaszane w konkluzjach EFSA – jako kwestie, których nie można było sfinalizować lub nierozstrzygniętych – do rozważenia przez Komisję Europejską i państwa członkowskie na kolejnym etapie procesu odnowienia zatwierdzenia.

Więcej informacji na temat wyników wzajemnej oceny EFSA oraz procesu oceny bezpieczeństwa pestycydów w UE można znaleźć na stronie:Glyphosate: no critical areas of concern; data gaps identified | EFSA (europa.eu)

źródło: krir.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ceny skupu wiśni – 12 lipca 2023r.

Ceny pierwszych śliwek na rynku hurtowym.