w ,

Czy sadownicy otrzymują terminowo płatności za sprzedaż owoców? Sprawdź jak płacą kontrahenci!

Na naszym forum powstała ankieta dedykowana dla sadowników, w której pytamy o regulacje zobowiązań. Z informacji, które od was otrzymujemy wynika, że opóźnienia w zapłacie za sprzedane produkty rolne w przypadku wystawienia faktur z odroczonym terminem płatności zasadniczo stają się regułą. Tylko niektórzy partnerzy biznesowi wywiązują się ze swoich obowiązków płatniczych terminowo i cieszą się waszym zaufaniem. Jaka jest skala problemu? Ile wynoszą przeciętne opóźnienia w zapłacie? Jak wygląda płynność finansowa na rynku ?

Pytanie: Czy Twój kontrahent wywiązał się z obowiązku zapłaty w całości za pobrane produkty rolne w uzgodnionym terminie?

Odpowiedzi:

W ankiecie największy odsetek sadowników (26% ankietowanych) wskazuje, że w tym roku pieniądze są wypłacane bez żadnych problemów i zwłok. Kolejną najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest płatność z miesięcznym opóźnieniem ( 21% ankietowanych). Na podium odpowiedzi trzecie miejsce zajmuje wskazanie dwutygodniowego opóźnienia w płatnościach (18% ankietowanych).

Po przeanalizowaniu całej ankiety można stwierdzić, że jedynie 26% kontrahentów dokonuje płatności za swoje zobowiązania w wyznaczonym terminie, a 74% sadowników jednak otrzymuje pieniądze po terminie.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dotacja 100 000 zł dla małych gospodarstw. Nabór do 10 listopada.

Koncerny energetyczne proponują taryfy większe nawet o ponad 100 proc.