w ,

Czy rolnicy będą mogli liczyć na dofinansowanie do 50% kosztów na zakup fotowoltaiki?

Do konsultacji publicznych trafił projekt Rozporządzenia MRIRW w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wariant obejmuje dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych obejmujących:

  • zakup nowych urządzeń służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii, z tym że koszt magazynu energii nie może stanowić mniej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych;
  • zakup nowych pomp ciepła sprzężonych z urządzeniami, o których mowa w pkt 1;
  • zakup systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej;
  • budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń, o których mowa w pkt 1–3;
  • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu zarządzania przepływami energii elektrycznej w gospodarstwie;
  • opłat za patenty lub licencje.

Maksymalna kwota wsparcia jaką można będzie pozyskać wynosi 150 tys. złotych. Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych została określona na kwotę 15 tysięcy złotych.

Moc planowanej indagacji obliczana będzie na podstawie faktur potwierdzających zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Preferowane mają być gospodarstwa które dotychczas nie zainstalowały żadnych modułów fotowoltaicznych, prowadzące produkcję zwierzęcą bądź odbyły/lub odbędą szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa.

Inwestycję można będzie zrealizować poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych których pokrycie dachowe jest wykonane z materiałów nie zawierających azbestu.

Dodatkowo zwiększone mają zostać kwoty przysługujące w poszczególnych obszarach

a) 1 000 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a (rozwój produkcji prosiąt),

b) 600 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b– d (b – rozwój produkcji mleka krowiego, c – rozwój produkcji bydła mięsnego, d – racjonalizacja technologii produkcji.

Źródło: Projekt Rozporządzenia MRiRW

Opracowanie: Robert Hyżorek

 

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jakie opakowanie wybrać dla owoców jagodowy?

Ciągle brakuje pracowników do zbioru owoców. Czy będzie zmiana przepisów?