w ,

Czy polskie sadownictwo jest przygotowane na produkcje ekologiczną?

We wtorek, 22 czerwca, podczas kolejnego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich dyskutowano o tym, czy rolnictwo ekologiczne może być polską szansą w globalizującym się świecie. Na forum Rady podjęto rozważania na temat niezbędnych działań jakie należy podjąć, aby gospodarstwa ekologiczne nie były traktowane jako nisza rynkowa, ale by stały się ważnym uczestnikiem łańcucha żywności ekologicznej, zaspokajającego potrzeby świadomych konsumentów. Istotnym elementem dyskusji były próby uzyskania odpowiedzi na pytanie – czy polskie rolnictwo jest przygotowane na wyzwania, jakie stawiają cele polityki UE w dziedzinie rolnictwa ekologicznego.

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa zaprezentowali główne założenia programów unijnych, w których wartość ekologicznych rozwiązań wykorzystywanych w rolnictwie będzie miała szczególne znaczenie. W wystąpieniu wskazano, że przepisy Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa ekologicznego mają na celu zapewnienie jasnej struktury produkcji towarów ekologicznych oraz zaspokajanie popytu na wiarygodne produkty ekologiczne, przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwego rynku producentom, dystrybutorom i sprzedawcom. W wystąpieniu wskazano na zmiany przepisów, które czekają producentów w dziedzinie rolnictwa ekologicznego. Ministerstwo przedstawiło także informacje na temat prowadzonych działań w zakresie prac legislacyjnych i programowych dotyczących konsultowanego projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Podczas spotkania ważne miejsce miał głos rolników i przetwórców, którzy na co dzień prowadzą produkcję ekologiczną. W swoich wystąpieniach praktycy produkcji ekologicznej zwrócili szczególną uwagę na specyficzne problemy polskiego rynku rolnictwa ekologicznego a także wskazali na elementy, które wpływają na jego ciągle niewystarczająco wspierany potencjał, pomimo wyraźnej innowacyjności tego segmentu gospodarki. Ponadto przedstawili swoje oczekiwania, ale i możliwe rozwiązania dla produkcji ekologicznej, które mogą stanowić o wyjątkowych szansach rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego, osadzonego w rozsądnych warunkach ekonomicznych i przyjaznym otoczeniu prawnym.

Podsumowując spotkanie, Przewodniczący Rady, Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że zwieńczeniem dzisiejszej dyskusji będą rekomendacje Rady m.in. do konsultowanego projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym, opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawierające propozycje, które powinny zostać wdrożone w najbliższych latach tak, aby rolnictwo ekologiczne mogło się w Polsce rozwijać nie tylko uwzględniając potrzeby rynku krajowego, lecz także, by stało się polską siłą eksportową.

Źródło: prezydent.pl; fot. Eliza Radzikowska-Białobrzeska/KPRP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nawałnice zerwały dachy z budynków

Czy trzeba nawozić plantacje borówki wapniem? – Adam Leśniewski wyjaśnia