w

Czy NIK wyjaśni kto jest winny za brak ubezpieczeń upraw sadowniczych?

W związku z ogromnymi problemami z zawieraniem polis ubezpieczeniowych od wiosennych przymrozków i gradu, a przede wszystkim brakiem wystarczających wyjaśnień zaistniałej sytuacji ze Strony Ministerstwa Rolnictwa

Związek Sadowników RP podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Najwyższej Izby Kontroli celem przeprowadzenia kontroli w zakresie ewentualnych nieprawidłowości wynikających z realizacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Kontrola powinna w szczególności dotyczyć działań (lub ich braku) instytucji odpowiedzialnych za realizację zapisów ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Mamy nadzieję, iż działania NIK-u wyjaśnią tegoroczną sytuację, a wnioski z kontroli powinny wskazywać kierunek koniecznych zmian w tym systemie.

źródło: facebook.com/Związek-Sadowników-Rzeczpospolitej-Polskiej

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ciągnik i podczepiony do niego opryskiwacz zostały całkowicie zniszczone

Produkcja truskawek przestała się opłacać?!