w

Czego sadownicy mogą się spodziewać po kontroli SANEPIDu?

Rolnicy i sadownicy sprzedający swoje produkty pochodzenia roślinnego, ale także ci, którzy prowadzą transport produktów, magazynują je czy przetwarzają, są zobowiązani do rejestracji prowadzonej działalności u właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (SANEPID). Ma on prawo kontrolować gospodarstwa rolne.

Czego rolnicy mogą się spodziewać po kontroli?

  • czy producent jest zarejestrowany w SANEPID;
  • jaka jest lokalizacja uprawy (czy nie ma w pobliżu strefy składowania obornika, odpadów niebezpiecznych oczyszczalni ścieków, itp.);
  • posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kontaktu z żywnością wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Badanie na nosicielstwo nie jest wystarczające;
  • badanie mikrobiologiczne wody używanej do oprysków, jak również do podlewania roślin;
  • spełnienie przepisów o stosowaniu środków ochrony roślin, czyli ważna atestacja opryskiwacza, aktualne zaświadczenie ze szkolenia chemizacyjnego oraz postępowanie z opakowaniami i ewidencja zabiegów;
  • czy środki transportu do przewożenia produktów są zarejestrowane. Pojazdy biorące udział w transporcie żywności muszą zostać zatwierdzone (poddane oględzinom) przez Państwową Inspekcję Sanitarną;
  • rejestr/zapiski dotyczące mycia skrzyń i środków transportu;
  • ogólna czystość i higiena w gospodarstwie w tym węzłów sanitarno- higienicznych;
  • obecność zwierząt — sprawdzenie, czy jest zastosowana odpowiednia bariera uniemożliwiająca kontakt zwierząt domowych i dzikich z owocami lub z warzywami;
  • czystość używanych opakowań do owoców i warzyw, sposób ich przechowywania, a także dostęp do nich, np. gryzoni, much, ptaków.

Zapewnienie wysokiej jakości produktów rolnych i ochrona konsumentów to główna rola SANEPIDu. Rolnicy — producenci są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarnych. Część z nich może spać spokojnie, jednak u niektórych może wiązać się to z koniecznością uzupełnieniem dokumentacji oraz wprowadzenia zmian w rutynowych od lat stosowanych praktykach.

Jolanta Krupa / www.sodr.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polben i Polonus. Nowości odmianowe porzeczki czarnej

Podsumowanie sezonu w uprawie borówki. Liście robią się czerwone | Tomasz Krupa i Ryszard Nowakowski