w

Corteva Agriscience wspiera kobiety z terenów wiejskich w Polsce – rusza program TalentA w Polsce

Corteva Agriscience wspiera kobiety z terenów wiejskich w Polsce

Od 8 marca 2022 roku kobiety pracujące w gospodarstwie rolnym, mogą zgłosić się do programu TalentA 2022 i wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach wspierających ich aktywność w rolnictwie i działalność związaną z życiem na wsi. W ramach przedsięwzięcia organizowany jest również konkurs, w którym można wygrać finansowanie mikroprojektu dla lokalnej społeczności. Twórcą inicjatywy TalentA 2022 wspierającej kobiety z sektora rolniczego na całym świecie jest Corteva Agriscience. W Polsce program ten jest realizowany przez Corteva we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Przemyska”. 

Celem projektu TalentA jest wsparcie kobiet działających w rolnictwie poprzez zapewnienie im dostępu do wiedzy z różnych dziedzin życia związanych z życiem w gospodarstwie rolnym, ale i nie tylko. W ramach projektu zostaną również sfinansowane wybrane inicjatywy dla społeczności lokalnych. Organizator programu, firma Corteva Agriscience, chce, aby nie tylko pomagać rolniczkom, ale też budować pozytywny wizerunek kobiet wiejskich i pokazywać jak ważną rolę pełnią w życiu społecznym. 

W Polsce program TalentA 2022 przeznaczony jest dla kobiet, które mają obywatelstwo polskie, są właścicielkami, współwłaścicielkami, domownikami lub pracownikami w gospodarstwie rolnym, mieszkają w miejscowości do 10 tys. mieszkańców oraz są ubezpieczone w KRUS.

W ramach projektu rolniczki z Polski będą mogły:

  • – wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach tematycznych (Możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, Aktywizacja mieszkańców oraz rozwój obszarów wiejskich, Aspekty prawne prowadzenia działalności rolniczej, Aktywizacja kobiet powiązanych z rolnictwem, Upowszechnianie zasad zdrowego i racjonalnego żywienia rodziny a marnowanie żywności) oraz praktycznych (fryzjer, kosmetyczka, dietetyk, stylista),
  • – uczestniczyć w wyjeździe szkoleniowym, w ramach którego dowiedzą się w praktyce jak wykorzystać walory turystyczne, rekreacyjne oraz produkty lokalne swoich miejscowości do celów zarobkowych,
  • – zgłosić się do konkursu na finansowanie mikroprojektu dla społeczności lokalnej. Laureatki konkursu otrzymają granty wysokości: I miejsce – 10 tys. $, II miejsce – 6 tys. $, III miejsce – 4 tys. $  na realizację zwycięskich projektów od fundatora konkursu, firmy Corteva Agriscience. 

Panie zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do programu na stronie www.talenta.ziemiaprzemyska.pl.

###

Informacje o Corteva Agriscience

Corteva Agriscience to wiodąca, globalna firma specjalizująca się w rozwiązaniach dla rolnictwa i ogrodnictwa. Spółka powstała w oparciu o bogate dziedzictwo firm: Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection i Pioneer Hi-Bred. Corteva Agriscience ma w swojej ofercie nasiona, środki ochrony roślin oraz usługi cyfrowe dla rolnictwa. Corteva Agriscience™ jest liderem w zakresie innowacji – w ostatnich latach firma wprowadziła na rynek kilka nowatorskich substancji czynnych, takich jak Arylex™ active, Qalcova™ active, Jemvelva™ active, Zorvec™, Lumiposa™. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.corteva.pl oraz na Facebooku i kanale YouTube.

Informacje o Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Przemyska”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” z siedzibą w Przemyślu zajmuje się wspieraniem lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Obecnie stowarzyszenie działa w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. LGD swoim zasięgiem obejmuje osiem gmin powiatu przemyskiego, tj.: Birczę, Fredropol, Krasiczyn, Medykę, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica. 

Działania zawarte w LSR koncentrują się wokół czterech najważniejszych celów ogólnych, których osiągnięcie zagwarantuje zrównoważony i stały rozwój obszaru. Są to:

  • – Poprawa estetyki wiejskiej
  • – Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału
  • – Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturwych obszaru
  • – Wzmocnienie kapitału ludzkiego

Chcąc aktywnie wspierać członków lokalnej społeczności oraz wpływać na ustawiczny rozwój obszaru LGD prowadzi szereg działań integracyjno – aktywizacyjnych.

informacja prasowa

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Dopłaty do nawozów w przedziale 500 zł -1700 zł

Tysiące osób, uciekających przed wojną na Ukrainie, znalazło schronienie w gospodarstwach sadowniczych