w

Chcemy sprawdzić kto i jak ustala cenę malin

foto: istockphoto

Prezes UOKiK sprawdzi czy ceny malin mogły być kształtowane niezgodnie z prawem.

Dziś ruszają kontrole w skupach oraz u największych przetwórców.

To nie są jedyne działania Urzędu na rynku rolno-spożywczym.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie monitoruje rynek rolno-spożywczy sprawdzając ewentualne problemy zgłaszane przez rolników. Przykładem ostatnich działań są postepowania i działania Urzędu na rynku skupu mleka. Z kolei w ostatnich dniach w mediach głośno było o niskich cenach skupu malin. Choć ich skup trwa dopiero od kilkunastu dni, już w tej chwili widać, że mamy do czynienia z niskimi cenami. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach 3-4 lipca wyniosły w zależności od klasy owoców od 5 do 6 zł za kg. To znacznie mniej niż w porównywalnych okresach w latach ubiegłych. Do UOKiK docierają sygnały na ten temat. Dlatego Urząd wraz z Inspekcją Handlową wyjaśnia sytuację w ramach posiadanych kompetencji ustawowych.

Sprawdzamy, czy przy kształtowaniu cen tych owoców miękkich mogło dojść do niedozwolonego prawem porozumienia, a także czy nie dochodzi do nieuczciwego wykorzystania przewagi przez największych przetwórców. Wszczęliśmy postępowanie wyjaśniające podczas którego zweryfikujemy praktyki w 70 wybranych skupach znajdujących się na terenie województwa lubelskiego oraz mazowieckiego. Oba regiony są liderami w produkcji malin – wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kontrole ruszają dziś. Inspekcja Handlowa na zlecenie Prezesa UOKiK zbada zjawiska jakie zachodzą na rynku owoców miękkich, przede wszystkim skupiając się na sposobie funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie skupu świeżych malin, w tym w szczególności poziomu i sposobu ustalania cen skupu. Kontrolerzy zbiorą również informacje dotyczące cen, po których kontrolowany punkt skupu dokonywał zakupu malin, zestawienia transakcji z obiorcami oraz czy warunki na jakich owoce są kupowane są uczciwe.

Zebrany materiał będzie na bieżąco przez nas analizowany. Niezależnie od wyników tego badania, również dziś rozpoczęliśmy kontrolę pięciu największych przetwórców malin w Polsce. Chcemy sprawdzić kto i jak ustala cenę malin, czy robi to samodzielnie oraz czy nie dochodzi tu do nieprawidłowości związanych z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej – wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd ustali, czy skup malin nie odbywał się z naruszeniem prawa konkurencji. Za zmowę cenową lub podział rynku grozi kara do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy za każdą z praktyk oraz do 2 mln zł na osoby zarządzające firmą, które są bezpośrednio odpowiedzialne za niedozwolone ustalenia. Natomiast za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej przedsiębiorcy grozi kara do 3 proc. jego rocznego obrotu.

  • źródło: uokik.gov.pl
UDOSTĘPNIJ

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź
  1. Agroujnia ustala ceny . Dopóki się nie wtrącali było 5.5 i ponad 6 zł aby zaczęli się sądzić spadło na 4.5 . Ja bym ich sprawdził kto ich sponsoruje i jakie mają powiązania z PO . Bo pojęcia o owocach miekich nie mają wogole a sadzą się jak by coś rozumieli. Proponuje temu kolodziejczakowi pokaz co potrafisz zeob coś zatrudnij kilka osób wyrob na nich a nie drzesz ….. a pojęcia o życiu ZEROO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena borówki na rynku hurtowym – 10 lipca 2023r.

Ceny skupu wiśni – 12 lipca 2023r.