w ,

Chcą ochronić producentów przed niewypłacalnymi skupami i przetwórniami

foto: istockphoto

Podmioty skupujące produkty rolne będą musiały dokonywać wpłat na specjalny Fundusz Ochrony Rolnictwa – wynika z opublikowanego projektu ustawy. Z Funduszu mają być wypłacane rekompensaty dla rolników, w przypadku upadłości firm zajmujących się np. skupem i przetwórstwem.

W poniedziałek na stronach RCL opublikowano projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa przygotowany przez resort rolnictwa.

Autorzy projektu przyznali w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), że „obecne przepisy nie gwarantują uzyskania zapłaty przez producentów rolnych za sprzedane produkty rolne w sytuacji ich niewypłacalności”.

„Odzyskanie należności za sprzedane produkty rolne nie zawsze jest także możliwe w wyniku postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie przepisów Prawa upadłościowego, pomimo, iż w świetle tych przepisów należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego należą do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości” – wskazano w analizie, opublikowanej na stronie RCL.

Obowiązujące przepisy unijne w zakresie pomocy publicznej dla producentów rolnych, nie przewidują dopłat do składek ubezpieczenia od ryzyka upadłości podmiotów nabywających produkty rolne od rolników.

„Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie przepisów umożliwiających prawne uregulowanie utworzenia przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę, przetwarzanie lub dalszą odsprzedaż produktów rolnych Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku niewypłacalności tych podmiotów spowodowanych ich upadłością” – wyjaśnili prawnicy.

Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa(KOWR), który będzie też upoważniony do dysponowania środkami znajdującymi się na tym rachunku.

Zgodnie z projektem, do wpłat na Fundusz – w wysokości 0,25 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych – zobowiązane będą podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obrobienia, przetworzenia lub dalszej odsprzedaży.

Projektowane przepisy zakładają, że producent rolny będzie mógł wystąpić o rekompensatę w przypadku „niemożności zaspokojenia należności za zbyte produkty rolne przez podmiot, który jest niewypłacalny”. Rekompensata będzie przyznawana na podstawie decyzji dyrektora oddziału terenowego KOWR.

Rekompensata będzie wypłacana jako iloczyn określonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia procentowej stawki rekompensaty i sumy należności netto. Rozporządzenie ze stawką rekompensaty obowiązującą w danym roku będzie ogłaszane do 31 maja.

KOWR przed przyznaniem rekompensaty rolnikowi będzie też występował do podmiotu, który jest niewypłacalny, o potwierdzenie braku wypłaty z tytułu należności za zbyte produkty rolne.

Wniosek o rekompensatę rolnicy będą składać do właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR od dnia 1 lutego do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym ustalona została data niewypłacalności podmiotu lub w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca w drugim roku po roku, w którym ustalona została data niewypłacalności podmiotu.

źródło: polskieradio24.pl za PAP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PIORiN przyjmuje zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

Opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a także silny oraz porywisty wiatr.