w ,

Ceny roztworu saletrzano-mocznikowego podwoiły się od 2017 r. !

Watering Young Plant - Vintage Effect

Cena nawozów, zwłaszcza roztworu saletrzano-mocznikowego stale wzrasta we wszystkich krajach UE. Sytuacja ta ma związek z rosnącym światowym popytem na gaz i cenami za transport morski, a także niewystarczającą konkurencją na wew. rynku UE.

Jednak najważniejszą przyczyną zbyt małej konkurencji na jednolitym rynku jest wdrożenie przez Komisję Europejską w 2019 roku cła antydumpingowego na UAN pochodzące z krajów będących głównymi producentami.

To rozwiązanie zostało wprowadzone w 2019 roku w wyniku skargi przedstawicieli unijnego przemysłu nawozowego, której podstawy są dziś bezzasadne.

Ceny roztworu saletrzano-mocznikowego podwoiły się od 2017-18 r.,

czyli okresu odniesienia stanowiącego podstawę podjęcia decyzji o nałożeniu cła antydumpingowego.

Rolnicy wydają w tej chwili każdego roku ponad 210 milionów euro na podatek, który trafia do kieszeni unijnych producentów nawozów, którzy nie potrzebują tych środków, aby osiągnąć dochód.

Ta zbędna przeszkoda dla importu doprowadziła do małej konkurencji i braków towarowych, co daje pole dostawcom do spekulacji na niespotykaną skalę. I tak oto mamy do czynienie nie tylko z galopującymi cenami, ale i z brakami produktu, który byłby dostępny na rynku. Ta sytuacja jest nie do przyjęcia, a Copa-Cogeca w kwietniu 2021 roku złożyła wniosek o zawieszenie tego środka. Komisja w dalszym ciągu analizuje naszą prośbę.

Patrząc na to z poziomu gospodarstw, Unia Europejska została mocno dotknięta tym antydumpingowym rozwiązaniem, ponieważ nawozy stanowią znaczną część kosztów produkcji, które ponoszą europejscy rolnicy oraz 40% kosztów ponoszonych przez producentów ziarna. W przypadku użytkowników, same UAN stanowią 26% kosztów operacyjnych w Europie. Utrzymanie tego środka antydumpingowego uniemożliwia funkcjonowanie sprawiedliwego i przejrzystego rynku, na którym UAN mógłby wesprzeć mierzenie się z wyzwaniami w zakresie zrównoważoności. Rzeczywiście, UAN także dobrze dopasowuje się do narzędzi i technologii precyzyjnego rolnictwa, pozwalając na lepszą wydajność.

Wobec pogarszającej się sytuacji na rynku nawozów UAN, Copa-Cogeca zwróciła się do Komisji o „porzucenie środków antydumpingowych”. Copa – Cogeca nie sprzeciwia się środkom antydumpingowym pod warunkiem, że są one uzasadnione i odpowiednio stosowane. A tak nie jest w przypadku UAN. W obliczu bardzo niepokojącej sytuacji, rolnicy-członkowie Copa-Cogeca rozpoczęli w mediach społecznościowych akcję #DumpTheAntidumping (pl. porzuć środki antydumpingowe), której celem jest skłonienie Komisji Europejskiej do tego, aby ponownie wszczęła dochodzenie; jest to jedyne rozwiązanie pozwalające zakończyć stosowanie tego antydumpingowego środka. Świadectwa są osobiste, a ich celem jest wyjaśnienie znaczenia tej złożonej kwestii o kluczowym znaczeniu dla równowagi ekonomicznej wielu gospodarstw na terenie całej UE.

źródło: KRIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ceny Gali w Europie są stabilne poza jednym wyjątkiem: POLSKA!

Początek tygodnia jeszcze dosyć ciepły. Od czwartku może się zdecydowanie ochłodzić.