w ,

Ceny jabłek przemysłowych w połowie marca 2024r.

foto: Sad Rokicki

Ceny jabłek przemysłowych w 11 i 12 tygodniu 2024 roku

Ceny jabłek przemysłowych w połowie marca na skupie wahały się od 91 do 98 groszy za kilogram.

Dane te pochodzą z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej „Rynek owoców i warzyw świeżych” prowadzonego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Szczegółowe ceny w poszczególnych województwach:

Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku ceny skupu jabłek przemysłowych wynosiły od 43 do 74 groszy za kilogram. Obecne ceny jabłek przemysłowych są więc wyższe o około 20-30% niż rok temu.

Wyższe ceny jabłek przemysłowych są spowodowane:

  • Mniejszą podażą jabłek na rynku
  • Większym popytem ze strony zakładów przetwórczych
  • Wzrostem kosztów produkcji

Należy jednak pamiętać, że ceny jabłek przemysłowych mogą się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak:

  • Jakość jabłek
  • Warunki pogodowe
  • Sytuacja na rynku

Sadownicy powinni więc śledzić na bieżąco informacje o cenach jabłek przemysłowych, aby móc podejmować optymalne decyzje dotyczące sprzedaży swoich owoców.

UDOSTĘPNIJ

Nie będzie przymusu ugorowania i ograniczania pestycydów

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2023 r. – terminy i zasady