w ,

Ceny borówki na rynkach hurtowych – 8 lipca 2024r.

Ceny borówki amerykańskiej na polskich rynkach hurtowych w ostatnim czasie wykazują tendencję spadkową. Po krótkim wzroście w drugiej połowie czerwca, ceny owoców zaczęły systematycznie maleć.

Według danych z dnia 8 lipca 2024 roku, ceny borówki amerykańskiej na rynkach hurtowych kształtują się następująco:

  • Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Bronisze”: 15,00 – 20,00 zł/kg
  • Lubelski Rynek Hurtowy S.A. ” Elizówka”: 12,00 – 24,00 zł/kg

Oznacza to spadek cen o około 6,25% w porównaniu do szczytu notowanego w drugiej połowie czerwca.

Spadek cen borówki amerykańskiej jest spowodowany zwiększoną podażą owoców na rynku. Sezon na borówki w pełni, a zbiory owoców są obfite. Dodatkowo, część konsumentów może rezygnować z zakupu borówek ze względu na ich wysoką cenę.

Należy również pamiętać, że ceny borówki amerykańskiej mogą się różnić w zależności od regionu, jakości owoców oraz wielkości opakowania.

UDOSTĘPNIJ

Ceny wiśni sięgają już 5,50 zł za kilogram!

Ceny agrestu na rynkach hurtowych – 8 lipca 2024r.