w

Burmistrz Grójca: Zwolnienie z podatku od nieruchomości

SONY DSC

Podatek od nieruchomości płacą zarówno sadownicy ale przede wszystkim grupy producentów. Miesięczny koszt podatku od nieruchomości w niektórych gminach wynosi nawet ponad 30 ooo zł! Kwoty różnią się od siebie w zależności od powierzchni zajmowanej oraz gminy. Dzienna opłata podatku od nieruchomości może wynosić od 30 zł do 1000 zł.

Co ciekawsze podatek od nieruchomości płacić należy za każdy metr, lecz nie każdy metr kwadratowy powierzchni się użytkuje. W czasie pandemii Koronawirusa gdy, wiele zakładów było zamknięte podatek od nieruchomości mógł stać się sporym obciążeniem (szczególnie dla grup producenckich). Wielu przedsiębiorców z gminy Belsk Duży informuję o abstrakcyjnych kwotach jakie płacą co miesiąc w związku z podatkiem od nieruchomości. Otrzymaliśmy informację, iż złożone zostały pisma w Gminie Belsk Duży z prośbą o umorzenie podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii Koronawirusa – niestety prośby zostały odrzucone.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Grójca Dariusz Gwiazda poinformował, że w dniu 4 czerwca 2020 r. weszła w życie podjęta z jego inicjatywy przez Radę Miejską w Grójcu uchwała Nr XXIII/186/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radnych.

Przedmiotowe zwolnienie od podatku dotyczy okresu za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec bieżącego roku i jest udzielane w przypadku spełnienia warunków określonych przepisami uchwały oraz złożenia korekty deklaracji lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z dokumentami wskazanymi w uchwale i stanowiącymi załączniki do niej.

Uchwałę wraz załącznikami znajdą Państwo również na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej pomoc udzielona łącznie przez wszystkie organy w celu „zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce” jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 800 tys. EUR.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, ale nie spełniają wszystkich warunków określonych w niniejszym projekcie uchwały mają możliwość wystąpienia z indywidualnymi wnioskami o udzielenie ulg w spłacie należności (odroczenie i rozłożenie na raty podatku i zaległości podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych) na podstawie art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w formie pomocy publicznej de minimis lub pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Szczegóły ubiegania się o te formy pomocy publicznej zostały zamieszczone w moich wcześniejszych komunikatach.

☎️ Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Podatków Opłat U.G. i M. Grójec:

1. Naczelnik Wydziału – Pani Hanna Majewska tel. 48 664 30 91 wew. 37, Zastępca Naczelnika Wydziału – Pani Renata Kaźmierczak tel. 48 664 30 91 wew. 46 – osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

2. Inspektor Małgorzata Dębowska- Wieczorek tel. 48 664 30 91 wew. 51 – osobom fizycznym z terenu miasta Grójec.

3. Inspektor Iwona Pietras tel. 48 664 30 91 wew. 43 – osobom fizycznym z terenu gminy Grójec.

🔗 Załączniki:

➡️ 1. Uchwała Nr XXIII/186/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 maja 2020r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2): https://grojecmiasto.bip.info.pl/plik.php?id=6761

➡️ 2. Formularz informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o płynności finansowej – zał. nr 1 do uchwały: http://doc.gminagrojec.pl/…/Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XX…

➡️ 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19: http://doc.gminagrojec.pl/…/Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XX…

źródło: www.facebook.com/gwiazdawybory2018

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SUKCES akcji „samozbiory” truskawek. Ponad 100 osób!

Polacy za odgórnym obowiązkiem kupowania przez sklepy towarów od lokalnych producentów