w

Budżet WPR szybko się kurczy z powodu inflacji

foto: istockphoto

W publikacji Farm Europe z października 2022 roku wskazano, że budżet WPR szybko się kurczy z powodu inflacji, co znacznie ogranicza finansowanie inwestycji przewidzianych w ramach zielonego ładu. Komisja zawsze zapewniała, że wszelkie negatywne skutki dla dochodów rolników wynikające z nowych polityk mogą być zrekompensowane przez WPR, jednak tak nie jest.

Farm Europe zwraca uwagę na dwa problemy w tym podejściu:

Po pierwsze, budżet WPR jest już rozdysponowany, więc przeniesienie środków na nowe formy wsparcia oznacza wycofanie środków z dotychczasowych priorytetów.

Po drugie, co bardziej istotne, budżet WPR kurczy się z powodu wysokiej inflacji, co zmniejsza realną wartość wsparcia.

Podczas gdy budżet WPR został uzgodniony z myślą o inflacji na poziomie 2%, dziś średnia inflacja w UE wynosi blisko 10%.

W oparciu o dane EBC, w latach 2021-2027 realna wartość budżetu WPR zmniejszy się o prawie 85 mld euro. Byłby to ogromny spadek budżetu WPR o 387 mld w tym okresie. Oznacza to, że realna wartość budżetu WPR skurczy się w tym okresie o blisko 22%. W roku 2027 realna wartość będzie niższa o 34% w stosunku do roku 2020.

Farm Europe w swoim dokumencie argumentuje, że albo budżet WPR musi zostać dostosowany do inflacji, albo należy znaleźć nową ścieżkę polityczną, aby przestawić zielony ład ze strategii opartej na regulacjach na strategię inwestycji prowzrostowych wspierających systemowe podejścia agronomiczne i innowacje.

Komisarz Janusz Wojciechowski zapewnił, że Komisja monitoruje wzrost inflacji w UE. Do tej pory podjęła następujące kroki nadzwyczajne:

  • – po raz pierwszy uruchomiono rezerwę kryzysowa (wsparcie dla rolników najbardziej dotkniętych kryzysem) oraz
  • – wprowadzono tymczasowe ramy kryzysowe, by pozwolić państwom członkowskim na wsparcie ich gospodarek w czasie agresji Rosji na Ukrainę (w październiku 2022 wprowadzono do tych ram kryzysowych poprawkę, która zwiększyła limity finansowe do 250 tys. euro).

Inflacja przekłada się na wszystkie programy – w tym WPR. Komisarz Wojciechowski wytłumaczył, że w samej WPR nie ma korekt inflacyjnych, ponieważ ta polityka jest bardziej nakierowana na rynek. Jednak bieżąca inflacja i wpływ rosnących cen produktów rolnych przełożyły się na szkody dla rolników. Pierwsze szacunki Eurostatu wskazują, że wzrosty kosztów produkcji są wyższe niż wzrosty cen produktów rolnych.

Komisarz Wojciechowski przypomniał, że w liście intencyjnym z września 2022 r. Ursula von der Leyen zapowiedziała przedstawienie przeglądu funkcjonowania wieloletnich ram finansowych (WRF) w 2023, czyli rok wcześniej niż Komisja pierwotnie założyła. Przegląd WRF to inicjatywa Komisji, nie obowiązek prawny.

Zmiana wieloletnich ram finansowych wymagałaby natomiast osiągnięcia porozumienia w Radzie i zgody w Parlamencie Europejskim, co jest procesem długim i trudnym. Zmiana taka nie miałaby zastosowania wstecz.

Ponadto komisarz zapowiedział, że pod koniec roku 2023 KE przedstawi pierwsze sprawozdanie celem oceny wszystkich planów strategicznych WPR.

źródło: KRIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ceny nawozów w punktach Krajowej Grupy Spożywczej

Zapotrzebowanie na siłę roboczą na plantacjach rośnie …