w

Braku porozumienia… komisarz ds. rolnictwa jest bezpośrednio odpowiedzialny za te komplikacje?

Copa i Cogeca dają wyraz coraz większej frustracji z powodu braku porozumienia politycznego w ramach negocjacji trójstronnych dotyczących WPR i wskazują, że komisarz ds. rolnictwa jest bezpośrednio odpowiedzialny za te komplikacje

Copa i Cogeca są głęboko rozczarowane stanem dyskusji na temat przyszłej WPR po tym, jak nie udało się osiągnąć porozumienia w czasie tury negocjacji trójstronnych, którą wszystkie zainteresowane strony uznały za kluczową. Ta porażka była jednak przewidywalna ze względu na słabość i ograniczone zrozumienie komisarza ds. rolnictwa dla realiów panujących w sektorze rolnym w UE.

W piśmie wysłanym 28 maja 2021 r. do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen Copa i Cogeca zaapelowały o to, by „Komisja odegrała rolę uczciwego pośrednika, który ułatwi współprawodawcom wypracowanie porozumienia”. Europejscy negocjatorzy muszą wziąć się w ryzy i stanąć na wysokości zadania przyjmując kompromis, który w równej mierze zabezpieczy wyniki gospodarcze i środowiskowe.

Od wspólnej polityki rolnej zależy też wsparcie dla milionów rolników, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, naszą strategiczną niezależność oraz zrównoważony rozwój naszego terytorium. Czy zdajemy sobie w pełni sprawę o co toczy się gra dzisiaj w Brukseli? Zwłaszcza po tym, jak udało nam się zabezpieczyć łańcuch dostaw żywności mimo pandemii Covid-19? Nie możemy brać naszej odporności za pewnik. 

Aktualna WPR nakłada poważne wymagania środowiskowe na rolników i ich spółdzielnie. Rozszerzona warunkowość, zaproponowane ekoprogramy oraz środki środowiskowe i klimatyczne w filarze II będą wymagać od rolników dodatkowego, intensywniejszego wysiłku, który znacznie przewyższy starania rolników z innych części świata. To przecież rolnicy działają w terenie i jako pierwsi odczuwają skutki zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Rolnicy od lat dążą do większej zrównoważoności oraz robią coraz więcej na rzecz środowiska i klimatu. Zależy nam na WPR i na jej skuteczności. Wbrew twierdzeniom niektórych organizacji pozarządowych, których noga nigdy nie postała w gospodarstwie, reforma ta nie jest pseudoekologizacją -będzie ona poważnym wyzwaniem zarówno dla małych jak i dla dużych gospodarstw.

Rada, członkowie Parlamentu Europejskiego i Komisja powinni uwierzyć, że rolnicy dołożą wszelkich starań. Najważniejsze elementy pozwalające na osiągnięcie porozumienia już zostały przedstawione. Naprawdę liczymy, że Komisja ułatwi współprawodawcom wypracowanie porozumienia. Liczymy również, że Parlament Europejski i Rada po latach negocjacji szybko przyjmą pakiet reformy.  Im szybciej zostanie osiągnięte porozumienie, tym szybciej będziemy mogli skupić się na konkretnych działaniach w terenie.

Oświadczenie Copa-Cogeca

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czy redukcja substancji aktywnych, stanowi wyzwanie?

Pogoda – środa 2 czerwca. Od dziś wyraźna poprawa aury. Temperatura będzie rosła