w ,

Astronomiczne ceny nawozów dla rolników?! Ceny nawozów azotowych poszły w górę o około 20 %?!

W trakcie realizacji czternastej edycji „Wielkopolskich Forów Rolniczych”, już po pierwszych spotkaniach zauważono, że jednym z kluczowych tematów dla rolników jest problem wzrostu kosztów środków do produkcji rolnej, w tym szczególnie nawozów mineralnych.

Z naszej analizy oraz informacji przekazywanych przez zaniepokojonych rolników wynika, że ceny nawozów wieloskładnikowych wzrosły od początku roku o 5% a nawozów azotowych nawet o 20%. Z obawy negatywnego przełożenia na sytuację rolników – zwiększenia kosztów produkcji, a przy tym obniżenia opłacalności produkcji rolnej Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie pilnych działań w kierunku zwiększenia podaży nawozów oraz zahamowania dalszego wzrostu ich cen.

W otrzymanej odpowiedzi, Ministerstwo poinformowało, że obserwowany w styczniu wzrost cen nawozów związany jest z sezonowym wzrostem popytu oraz podwyżkami cen nawozów w handlu światowym, które są obserwowane od początku III kwartału 2020 r. Popyt na nawozy rośnie szybciej niż ich podaż, stąd obserwowane wzrosty cen.

Ministerstwo w załączeniu przekazało również stanowisko Grupy Azoty dotyczące wystąpienia KRIR w sprawie wzrostu cen nawozów mineralnych i potrzeby zabezpieczenia odpowiedniej podaży na rynku. Grupa Azoty poinformowała, że deficyt niektórych nawozów, a w szczególności mocznika jest przejściowy. Wynika on ze zbliżającego się terminu stosowania nawozów i związanego z tym wzrostu popytu. Jednocześnie dane IERiGŻ wskazują na to, że obserwowane aktualne zjawisko wzrostu cen nawozów jest przejściowe.

Załączniki:

Treść pisma WIR do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odpowiedź resortu rolnictwa na pismo WIR

Argumentując prośbę o podjęcie interwencji na rynku nawozów mineralnych Wielkopolska Izba Rolnicza przedstawiła analizę wzrostu cen z początku bieżącego roku. Prezentacja poniżej.

„W ostatnim czasie zauważamy dużą podwyżkę cen nawozów azotowych (intensywnie w pierwszych miesiącach tego roku). Jak podają wielkopolskie punkty sprzedażowe w ostatnim czasie (od początku roku) ceny nawozów azotowych poszły w górę o około 20 % (np. cena mocznika wzrosła o około 250 zł/t).

W samym pierwszym tygodniu lutego średnia cena saletry amonowej wzrosła o 5%, mocznika o ponad 7%, saletrzaka o ponad 4%.

W niespełna miesiąc (od 18 stycznia do 8 lutego 2021 r.) ceny saletry wzrosły o ponad 8%, mocznika ponad 16 %, saletrzaka 7%.

Nawozy wieloskładnikowe również podrożały, jednak nie jest to tak gwałtowny wzrost cen jak w przypadku nawozów azotowych. Jak podają wielkopolskie skupy jest to około 5 procentowy wzrost cen (poprzedni miesiąc do obecnego). Średnia cena polifoski wzrosła o ponad 65 zł/t.

W przeciągu 01.02-08/12.02 średnia cena polifoski 6 wzrosła o około 3%, polifoski 8 – o około 4 %. W przeciągu ostatniego miesiąca polifoska zdrożała około 4-5 %. Tak samo wyglądają wzrosty cen pozostałych nawozów wieloskładnikowych.

Źródło: http://wir.org.pl/ oraz cenyrolnicze.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pogoda na cały tydzień! W trzecim tygodniu marca do Polski wróci zimowa aura.

Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach: Bioprodukty mikrobiologiczne nagrodzone