w ,

Aktualne zalecenia sadownicze

foto: www.sodr.pl

W sadach jabłoniowych mamy teraz czas na przeprowadzanie korekty ręcznej zawiązków owoców na drzewach. W dalszym ciągu prowadzimy ochronę zapobiegawczą przeciw wtórnemu parchowi jabłoni, który przez zmienną aurę pogodową stał się większym zagrożeniem. Ochronę opieramy na preparatach o działaniu kontaktowym np. Pastor 80 WG, Scab 80WG, Lekaro 80WG. Wciąż dużym zagrożeniem jest mączniak jabłoni, w celu ochrony możemy zastosować środki np. Kendo 50 EW, Talius Sad. Prowadzimy lustrację sadu pod względem występowania na pordzewiaczy i przędziorków, które w tym czasie i sprzyjającej pogodzie są bardziej aktywne. Do ograniczenia liczebności tych szkodników możemy zastosować preparaty np. Kanemite 150 SC, Shirudo 20 WP, Afik. Zwracamy również uwagę na loty motyli owocówki jabłkóweczki i zwójek liściowych kolejnego pokolenia, ponieważ są one bardzo zróżnicowane i nieregularne. Po stwierdzeniu przekroczenia progu szkodliwości zalecamy wykonanie zabiegu zwalczającego. Do tego celu mogą nam posłużyć preparaty np. Affirm 095 SG, Coragen 200 SC, Delegate. W sadach o większym zagęszczeniu korony obserwujemy czy nie występują pierwsze kolonie bawełnicy korówki oraz mszyc. Jeśli wystąpią to należy zastosować preparaty np. Kobe 20 SP, Sekil 20 SP, Siltac EC, Emulpar 940 EC w celu ich ograniczenia w sadzie. Z zakresu dokarmiania dolistnego nawozimy rośliny przemiennie wapniem w celu ograniczenia wystąpienia gorzkiej plamistości podskórnej. Rośliny nawozimy także fosforem i potasem w celu zwiększenia rozmiaru owoców.

W uprawie grusz prowadzimy ochronę przed parchem gruszy i mączniakiem w podobny sposób, jak w przypadku jabłoni. Ochronę zapobiegawczą opieramy o preparaty o działaniu kontaktowym oparte na kaptanie. Dodatkowo prowadzimy ochronę przed brązową plamistością liści za pomocą preparatów np. Luna Care 71,6 WG, Revyona. Ze strony szkodników wiąż dużym zagrożeniem są miodówki gruszowe i owocówka jabłkóweczka, które ograniczą zabiegi preparatami np. Delegate, Siltak EC. Z zakresu dokarmiania dolistnego wykonujemy zabiegi jak w jabłoniach.

W sadach śliwowych lustrujemy uprawę pod względem występowania drugiego pokolenia owocówki śliwkóweczki oraz zwójek i przędziorków. W celu ochrony przed owocówką śliwkóweczką możemy zastosować preparaty np. Coragen 200 SC, Affirm OPTI, Apis 200 SE. Zwójki ograniczymy preparatami Exirel 100 SE, Mospilan 20 SP. Wśród chorób owoce chronimy przed brunatną zgnilizną preparatami np. Horizon 250EW, Prolectus 50WG.

W pozostałych uprawach sadowniczych trwają zbiory, więc kolejne zabiegi będą wykonywane po okresie zbiorów. W celu zastosowania innych preparatów ochrony roślin należy zapoznać się z aktualnym programem ochrony roślin lub skontaktować się z naszym doradcą.

Pamiętaj: ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Grzegorz Jurkowski

źródło: ŚODR w Modliszewicach

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ceny wiśni na skupie – 30 lipca

Polska drugim w UE i szóstym na świecie producentem borówki amerykańskiej