w

Aby wzmocnić pozycję naszego sadownictwa, trzeba zablokować dopływ owoców spoza UE. Zapadła decyzja o powołaniu zespołu ds. rynku owoców

Minister Czesław Siekierski spotkał się dziś z przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mirosławem Maliszewskim, który pełni również funkcję prezesa Związku Sadowników RP. Podczas spotkania zapadła decyzja o powołaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu ds. rynku owoców i warzyw. W rozmowie uczestniczył także sekretarz stanu Stefan Krajewski.

Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem jabłek i owoców miękkich, głównie w kontekście liberalizacji wymiany handlowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą.

Minister Czesław Siekierski podkreślił, że widzi potrzebę zabezpieczenia rynku owoców i warzyw przed nadmiernym napływem tych produktów z Ukrainy.

– Aby wzmocnić pozycję naszego sadownictwa, trzeba zablokować dopływ tych artykułów spoza UE i dobrze zorganizować rynek – powiedział minister.

Czesław Siekierski zauważył, że należy popracować nad stabilizacją rynku owoców i warzyw. – Trzeba działać na rzecz obniżenia kosztów produkcji i poprawić możliwości zbytu – mówił szef resortu rolnictwa.

W kontekście sadownictwa minister podkreślił konieczność powiązania produkcji jabłek z przetwórstwem i handlem, aby sadownicy mieli swój udział także w przetwarzaniu owoców.

Pracami Zespołu ds. rynku owoców i warzyw będzie kierował Mirosław Maliszewski.

UDOSTĘPNIJ

O przyszłości sadownictwa rozmawiał wczoraj z sadownikami minister Czesław Siekierski

Rolnicy będą protestować 9 lutego w całej Polsce! Blokady dróg i autostrad!