w

35 mln zł na kontach producentów malin

W zakończonym 31 października 2023 r. naborze wniosków dla plantatorów malin wpłynęło 18,3 tys. wniosków. Od 18 grudnia 2023 r. Trwają wypłaty z tytułu tej pomocy. W ciągu pierwszych trzech dni 17,7 tys. beneficjentów otrzymało 35 mln zł.

O to dofinansowanie w ramach prowadzonego od 23 do 31 października 2023 r. w formule pomocy publicznej naboru ubiegało się 18,3 tys. producentów malin, którzy prowadzą działalność jako mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa; mają nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny, i którzy w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Od 18 grudnia 2023 r. na konta 17,7 tys. plantatorów trafiło 35 mln zł.

Wysokość wsparcia ustalana była przez pomnożenie deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich powierzchni upraw malin i stawek, które wynoszą:

  • 2 500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, jeśli ubiegający się o wsparcie nie skorzystał z dofinansowania w ramach innego naboru ogłoszonego w tym roku w związku z wystąpieniem klęsk;
  • 1 250 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, do których plantator złożył wniosek o udzielenie pomocy w związku ze szkodami wynoszącymi od 30 do 70 proc.

Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 hektarów upraw.

 

UDOSTĘPNIJ

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe 2023 – płatności końcowe

Codziennie jesz jabłka? Sprawdź, jak oddziałują na Twój organizm. Dlaczego?