w ,

2500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin

foto: istockphoto

Rada Ministrów 11 października 2023 r. przyjęła projekt rozporządzenia, który przewiduje m.in.:

  1. Uruchomienie pomocy dla producentów rolnych, którzy prowadzili w 2023 r. uprawy owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych i truskawek i którzy ponieśli straty na skutek wystąpienia w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu na powierzchni co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. powierzchni tych upraw. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na jego wniosek złożony do 30 października 2023 r. Wsparcie będzie udzielane jako pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc publiczna. O terminie rozpoczęcia naboru wniosków ARiMR poinformuje w osobnym komunikacie, wówczas też zostanie opublikowany na portalu Agencji wniosek o pomoc.
  2. Uruchomienie pomocy dla producentów kalafiorów i brokułów, które nie zostały sprzedane z powodu braku możliwości ich odbioru przez podmioty, z którymi producenci rolni mieli podpisane umowy na dostawę. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony do 30 października 2023 r. Stawka tej pomocy wynosi 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów. Wsparcie będzie udzielana po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji UE jako pomoc publiczna. O terminie rozpoczęcia naboru wniosków ARiMR poinformuje w osobnym komunikacie, wówczas też zostanie opublikowany na portalu Agencji wniosek o pomoc.

Ponadto do rozpatrzenia przez Radę Ministrów przedłożony został projekt przepisów umożliwiających udzielania pomocy producentom malin. Stawka pomocy będzie zróżnicowana:

  1. 1250 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, w których w 2023 r. wystąpiły szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi, huraganem lub gradem i w odniesieniu do których producent malin złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13zzh zmienianego rozporządzenia;
  2. 2500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, innych niż te, o których mowa w pkt 1.

Jednocześnie założono, że pomocą będzie objęte pierwsze 10 ha. Wsparcie będzie udzielane po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji UE.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W sprawie nasadzeń drzew w pasach drogowych

Ciastka z ciasta francuskiego z jabłkami