Podłoże po pieczarkach traktowane jako odpad? Będą wymagane pozwolenia na stosowanie?

Podłoże po pieczarkach, stosowane powszechnie jako nawóz wzbogacający glebę, klasyfikowane jest jako odpad. Rolnik musi mieć zgodę na przetwarzanie! Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska informuje, że podłoże po pieczarkach, stosowane powszechnie w rolnictwie jako nawóz wzbogacający glebę w próchnicę, zgodnie z przepisami klasyfikowane jest jako odpad pod kodem ex 02 01 99. Rolnik, który … Czytaj dalej Podłoże po pieczarkach traktowane jako odpad? Będą wymagane pozwolenia na stosowanie? Więcej